was successfully added to your cart.

سیگار فروش

عمو صفدر، خداحافظ

By ژانویه 26, 2018 No Comments

عمو صفدر کوشککی ، سیگار فروش قدیمی شیراز، یار 40 سال خاطرات خیابان سرباز از بین ما رفت.

صفدر سیگار فروش با ژیان آبی رنگش شاید بهترین نماد خیابان سرباز بود، روبروی ساختمان بهزیستی! از وقتی که خیلی کوچک بودم یادمه که این ژیان هم اونجا بود. جدیدا که طرح عقب نشینی ساختمان های خیابان سرباز در حال اجرا بود همش با خودم فکر میکردم که چه بر سر عمو صفدر و ژیانش میاد . متاسفانه یا خوشبختانه عمر مش صفدر به اینجا نرسید که این تغییرات رو ببینه و شاید آوره بشه. رفت تا یاد عموی دوست داشتنی سیگار فروش همیشه در ذهن و یاد شیرازی ها باقی بمونه.

عمو صفدر کوشککی شیراز
ژیان عمو صفدر کوشککی

ژیان آبی صفدر کوشککی بعد از درگذشت وی

بعد از فوت عمو صفدر کوشککی

” إنا لله وإنا إليه راجعون

درگذشت یار 40 ساله خیابان سرباز، به همه ی دوست داران عمو صفدر تسلیت باد”

بعد از فوت عمو صفدر کوشککی

”     عمو صفدر عزیز سلام، با اینکه هیچ وقت ازت خرید نکردم  اما همیشه شما و ژیان  قشنگتو دوست داشتم، امیدوارم که شاد و روحتون قرین رحمت الهی باشه “

”    من شیر خشک دخترم را از عمو صفدر می خریدم، دخترم الان 26 ساله است، روحت شاد “

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست.
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

Leave a Reply