was successfully added to your cart.

سیگار

تاریخچه سیگار

By اکتبر 29, 2017 No Comments

 سیگار یا سیگارت، یک سیلندر کوچک از تنباکو است که به صورت ریز برش خورده است و در داخل یک کاغذ نازک پیچیده شده است.از یک سر به وسیله ی آتش روشن می شود و از سر دیگر دود استنشاق می شود.

 آمار میزان مصرف سیگار در جهان از زمان استفاده گسترده ی آن در اواسط قرن 19 میلادی تا به امروز تغییر قابل توجه ای داشته است. با این که مصرف سیگار همیشه دارای افت و خیز هایی بوده است ولی در کل دارای افزایش بوده، آمار مصرف در کشورهای توسعه یافته  رو به کاهش و در کشور های در حال توسعه در حال  افزایش است.

سیگار

Leave a Reply